KALENDAR Ansambl ZABOK CERTIFIKAT VRSNOĆE foka-KAOF-131 1958. - OMLADINSKO KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO „JOSIP DEBELJAK“ ​• 1994. - KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO ZABOK • 2015. - ANSAMBL ZABOK Senior klub 2014 Ansambl ZABOK Kontakti… Adresa: Ansambl "Zabok" Matije Gupca 22, 49210 ZABOK Predsjednik Martin Kotarski  099 830 9446 martin.kotarski@hotmail.com      Tajnik Dora Tuđa  098 1794 460 ansambl.zabok@gmail.com